v.d. Swiepdrift
Wie zijn wij Fokkerij Nieuws Onze Honden v.d. Swiepdrift Puppy's Contact Links

v.d. Swiepdrift


Maud Een kennelnaam kiezen is niet makkelijk, je wilt er iets mee uitdragen en als je het goed doet zal men nog een hele tijd de naam teug zien komen op stamboompapieren en verslagen. De keuze voor v.d. Swiepdrift werd 's nacht geboren, zoals de meeste mooie dingen...
Tijdens het lezen in het boek "Allemaal Hollanders", het jubileumboek ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de NHC, kwam ik het volgende stukje tegen bij hoofdstuk 1 onder het kopje "tentoonstellingen":
"In de naslagwerken komen we diverse namen, zowel eigennaam als soortnaam, tegen voor de Hollandse Herdershond. In een beschrijving van A.L. Lesturgeon, daterend uit 1870, wordt de naam ‘Siep’ vermeld, een algemene naam voor de herdershond in Drenthe. In Brabant komt de naam ‘Spits’ voor en in de Gelderse Achterhoek ‘Swiep’."
Aangezien wij geboren en getogen zijn in de Gelderse Achterhoek lag het voor de hand om iets met de naam Swiep te doen.

Nu zocht ik nog naar een link met de oorsprong van de Hollandse Herder: de schapen. Daar kwam dus het woordje drift erbij. Een drift is een weg of pad waarover vroeger de schapen van het veld terug naar de boerderij werden gedreven en ’s avonds weer terug naar de boerderij. Op de heide en in de weilanden zie je na verloop van tijd ook van die kleine paden ontstaan waar de schapen overheen lopen als ze zicht verplaatsen. Dat zijn dus driften.

Nu kwamen de twee namen bij elkaar en kreeg het ook een symbolische betekenis: Wij kiezen een weg, een weg van iets betekenen in de fokkerij van de Hollandse Herdershond. Maud gaat voor en bewandeld een pad, de andere honden zullen hier hun verdere koers op bepalen, en zullen in haar voetsporen treden. Het wijst de weg, en brengt je ook altijd weer thuis.


De kennelnaam v.d. Swiepdrift is in 2005 aan ons toegekend door de Raad van Beheer op kynologisch gebied, met goedkeuring van de FCI.

© Copyright 2024 Alle Rechten Voorbehouden, v.d. Swiepdrift.
Design en technische realisatie door Robert Nabbe.